zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Prezentacja podsumowującą program "Cyfrowa Szkoła"

Prezentacja w PowerPoint

 

Wybrane zdjęcia:

"Podziel się uśmiechem"

"Kto ma serce pełne miłości - zawsze ma coś do dania."

W dniu 10 czerwca 2013 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie odbyła się impreza integracyjna z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej i uczniami Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach.

Wszystkich zgromadzonych powitała pani dyrektor mgr Renata Kochanowska.

Atrakcje rozpoczęły się przedstawieniem przygotowanym przez Szkolne Koło Regionalne pod opieką mgr Izabeli Bieńczak i mgr Anny Wiory pt. "Wędrująca Karolinka" opartym na przekazie pana Jerzego Lipki. Czas spotkania umilał zespół "Wędrująca Kapela" pod kierunkiem mgr Elżbiety Klimas. Panie Mariola Jendrusch, Ewa Sadowska-Spranzel oraz Stanisława Szewczyk zorganizowały gry i zabawy ruchowe. Można było podziwiać rywalizację wspaniałych sportowców. Na uczestników zawodów czekały ciekawe nagrody. Po zmaganiach sportowych nadeszła pora na zabawę taneczną. Wszyscy bawili się wyśmienicie.

Konferansjerem imprezy była mgr Bernadeta Konieczna. Opiekę nad całością sprawowały: mgr Izabela Bieńczak i mgr Koryna Konopna.

Pani dyrektor, grono pedagogiczne oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie dziękują wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji imprezy.

Kamila Smieszek

Pozytywny TIK

Zielona tablica, biała kreda to tradycyjne narzędzia każdego nauczyciela, które pomału stają się przeżytkiem w naszej szkole, dzięki tablicom interaktywnym, projektorom, laptopom. Zapraszamy do przejrzenia zdjęć, na których można dostrzec, jak nasi uczniowie przy pomocy sprzętu ICT uczą się m.in. zasad ruchu drogowego, wyrażeń algebraicznych, rozwiązują testy, krzyżówki, działania arytmetyczne.

opracowała: mgr Monika Popiel

Projekty edukacyjne

W naszej szkole w ramach rządowego programu "Cyfrowej szkoły" nauczyciele wraz z uczniami wykorzystują otrzymany sprzęt ICT dla poszerzenia swojej wiedzy, uatrakcyjnienia zajęć, a także do wzbogacenia swoich umiejętności informatycznych. Dzięki tym doświadczeniom w gogolińskiej "Dwójce" powstały cztery projekty edukacyjne:

  • "Mein Lieblingsprogramm – mój ulubiony program telewizyjny" – opiekun pani Aurelia Polywka;
  • "Magia Świąt Bożego Narodzenia" – opiekunowie: pani Beata Kulig, pani Magdalena Lazarowska, pani Anna Wiora;
  • "Jak ożywić zajęcia pozalekcyjne? – Gogolin – nasze miasto" – opiekunowie: pani Bożena Sieńczak, pani Katarzyna Juszczyszyn;
  • Wielojęzyczny przewodnik po Gogolinie: "Chętnie do nas przyjeżdżajcie i Gogolin podziwiajcie" – opiekunowie: pani Bernadeta Konieczna, pani Magdalena Latus, pani Monika Popiel.

Dzięki tym projektom uczniowie uczą się obsługiwać różnorodne narzędzia internetowe, pracować w programach edukacyjnych, obsługiwać sprzęt video: aparaty, kamery. Nam nauczycielom zależy na tym, aby te wszystkie nowinki techniczne, które zdominowały obecne czasy, były dla naszych uczniów świetnymi narzędziami nie tylko wykorzystywanymi w celach rozrywki, ale także narzędziami, które w ciekawy sposób pozwalają przeżyć interesujące doświadczenie, pokazującymi, że nauka może być łatwa i przyjemna.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć, na których uczniowie klasy V i VIa, pod opieką pani Bernadety Koniecznej oraz pani Moniki Popiel, wcielili się w rolę dziennikarzy i okiem kamery filmowali ciekawe obiekty Gogolina.

opracowała: mgr Monika Popiel

Zadania zrealizowane w I semestrze 2012-2013

Prezentacja w PowerPoint

Znani i lubiani o Cyfrowej Szkole

Z jakich stron korzysta Twoje dziecko?

Drogi Rodzicu kontroluj i sprawdzaj z jakich stron korzysta Twoje dziecko. Zapraszamy do przejrzenia następujących linków:

Cyfrowa Szkoła w gogolińskiej "dwójce"

Dla nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie czwartek, 04 października, był wyjątkowym dniem. Tego dnia otwarto nową pracownię wyposażoną w sprzęt ITC, zakupiony w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła". Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: sekretarz gminy pan Bogusław Leśkiewicz, naczelnik Wydziału Oświaty Sportu I Rekreacji pani Irmgarda Żyła, zastępca przewodniczącej Rady Rodziców pani Irena Bomba. Pracownię wyposażono w sprzęt o łącznej wartości 60.935,00zł (w ramach wsparcia finansowego w kwocie 47.698,00zł i wkładu własnego w kwocie 13.237,00zł).

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są 22 netbooki uczniowskie z oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do treści niepożądanych, 6 notebooków nauczycielskich z oprogramowaniem do zarządzania zestawem mobilnych komputerów, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna 82" wykonana w technologii dotykowej, system do zbierania i analizowania odpowiedzi, projektor krótkoogniskowy, przenośny wizualizer typu LED. Sprzęt zintegrowano poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej, która jest możliwa dzięki lokalnej, wewnątrzszkolnej sieci komputerowej LAN, gdzie każdy komputer ma dostęp do globalnej sieci Internet. Netbooki i notebooki przechowywane są w mobilnej szafie z możliwością ładowania baterii. W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkoły i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoła będzie wykonywać – w trakcie trwania programu pilotażowego – określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK.

Dzięki udziałowi w programie szkoła ma możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności i kompetencje które pozwalają w sposób znacznie bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami. Obecnie szkoła korzysta z: platformy e-learningowej w ramach projektu systemowego - Edukacja ku przyszłości, działanie „Zaczarowany świat" - do celów edukacyjnych, multibooków. Cyfrowa edukacja jest nowoczesną i ciekawą formą nauczania - uczenia się i z pewnością zachęci uczniów do aktywności oraz przyczyni się do rozwoju kreatywności w innowacyjnej pracy nauczycieli z uczniem.

Renata Kochanowska
Dyrektor PSP nr 2 w Gogolinie