Program wychowawczy  pdf

WRZESIEŃ
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – odpowiedzialni wychowawca klas I p. A. Rosenberger, p. E. Sadowska- Spranzel + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
2. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w kl. IV-VIII – odp. B. Sieńczak
3. Dożynki 2018 – kl. IIab odp. B. Mocia, M. Grochla, B. Wieczorek

PAŹDZIERNIK
1. Dzień Edukacji Narodowej klasa Vb (11.10.2018 g.9.30) p. S. Szepela, A. Wiora
Akademia połączona z Pasowaniem na uczniów klas pierwszych – : odp.
p. A. Rosenberger, p. E. Sadowska- Spranzel + osoba odpowiedzialna za
nagłośnienie
2. Jesienny kiermasz plonów- odp. M. Jendrusch

LISTOPAD
1. Rocznica Odzyskania Niepodległości – odpowiedzialni klasa VIII ab
odp. I. Bieńczak, K. Konopka, R. Chmura + osoba odpowiedzialna za
nagłośnienie 9.11.2018

2. Pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelnika – odpowiedzialna
p. I Bieńczak,

 GRUDZIEŃ

1.Boże Narodzenie - odpowiedzialni klasa I ab odp. p. A. Rosenberger, p. E. Sadowska- Spranzel, B. Mocia + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
2. Kiermasz Bożonarodzeniowy- odpowiedzialni wszystkie klasy i nauczyciele- koordynator p. K. Konopka
3. Dzień Górnika – odpowiedzialna kl. III odp. M. Jendrusch
4. Gminne Mikołajki odp. Kl. IIa b p. M. Grochla, p. B. Wieczorek, kiermasz świąteczny –odp. P. K. Konopka

 STYCZEŃ 

1. Dzień Patrona Szkoły – odpowiedzialni klasa IVab –p. A. Wiora, p. R. Chmura,+ osoba odpowiedzialna za nagłośnienie + Samorząd Uczniowski p. M. Grochla

 LUTY

1. Dzień Otwarty dla Przedszkolaków – odp. Przewodnicząca zespołu kl. I-III i wszyscy n-le kl. I-III.

MARZEC
1. Wystawienie bajki w GOK – kl. III p. M. Jendrusch + II a p. B. Wieczorek

 KWIECIEŃ

1. Gminny Kiermasz świąteczny odp. p. K. Konopka, występ kl. Iab pE. Sadowska Spranzel, p. A. Rosenberger 

2. Dzień Ziemi – Wystawa + Sprzątanie świata- kl. VIb p. S. Szewczyk, p. S. Konefał- Preisner

 MAJ 

1.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja – odpowiedzialni klasa VII, Va odp. p. B. Sieńczak, M. Latus R. Chmura - akademia szkolna+ osoba odpowiedzialna za nagłośnienie 26.04.2019r

2. Dzień Europejski – odpowiedzialni kl. VIa B. Konieczna,+ B. Kurzeja+ SU + osoba odpowiedzialna za nagłośnienie

 CZERWIEC

1. Festyn rodzinny z Koziołkiem Matołkiem z okazji Dnia Dziecka 2.06.2019r. odpowiedzialni wszyscy nauczyciele i rodzice – odp. M. Latus, K. Konopka
2. Impreza Integracyjna z wychowankami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach i uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach ,, Podziel się uśmiechem” - odpowiedzialni p.I. Bieńczak, K. Konopka+ osoba odpowiedzialna za nagłośnienie
3. Polonez ośmioklasistów w samo południe 07.06.2019 odp. K. Konopka, I. Bieńczak
4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 kl. VIIIab
P. I. Bieńczak, K. Konopka

 

Wewnątrzszkolny system oceniania pdf

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny trwa od 03.09.2018 r. do 21.06.2019r
Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 19.06.2018r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :
• Zimowa przerwa świąteczna 24.12.2018 – 02.01.2019
• Wiosenna przerwa świąteczna 18.04– 23.04. 2019r.
02.11.2018r. Dzień po Wszystkich Świętych
29.04-30.04.2018r – Przed Majówką
02.05.2019r. – Święto flagi
02.01.2019r. – Dzień po nowym roku
• Egzamin ósmoklasisty ( 3 dni)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych:
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

II. WYPOCZYNEK DZIECI

Półkolonie zimowe – od 28.01 do 01.02.2019 r.
Półkolonie letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:
I PÓŁROCZE – OD 03.09.2018r DO 26.01.2019r.
II PÓŁROCZE - OD 13.02.2018 r. DO 21.06.2019r.

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH
1. Do 12.12.2018 i do 8 .05.2019 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów ) o przewidywanych dla niego półrocznych (rocznych) ocenach z przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.
2. Do 12.06.201r. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do ezaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

 

V. SPOTKANIA RADY RODZICÓW

19.09.2018r. przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, zmian w WOU. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2018/2019, Wybór przewodniczącego Rady Rodziców

Październik, listopad 2018. – Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców, Organizacja andrzejkowej zabawy dochodowej

luty 2019 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2018/2019, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze ,

sierpień 2019 - przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

Statut  pdf